Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren met een onthaalopdracht, m.n. de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW).

In het Meetjesland werken negen lokale besturen, binnen de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland, samen met de Welzijnsband om deze samenwerking vorm te geven.
 
Hier vindt u het beleidsplan voor de periode 2020-2025:

 

Met het GBO willen we burgers maximaal ondersteunen om hun sociale rechten op te nemen.
Om alle hulp- en dienstverleners zicht te geven op de lokale rechten en diensten is per gemeente een overzicht gemaakt van de lokale en bovenlokale rechten:

 

Welzijnsband Meetjesland werkt momenteel een project uit in samenwerking met de Vlaamse Zorgkas.
Maatschappelijk werkers nemen actief contact op met mensen die een betalingsachterstand hebben bij de Vlaamse Zorgkas en bekijken samen met de klant of ze bepaalde rechten hebben die ze op dit moment nog niet opnemen. Ze ondersteunen de klant om bepaalde rechten aan te vragen en zijn voor hen bereikbaar als ze mogelijke vragen hebben.

Voor dit project werd een protocol voor gegevensdeling afgesloten tussen de Vlaamse Zorgkas en de Welzijnsband Meetjesland:
Protocol voor gegevensdeling tussen Vlaamse Zorgkas en Welzijnsband Meetjesland


De medewerkers zijn:

  • Hilde Delperdange: 0490 57 52 13 - hilde.delperdange at welzijnsband punt be
  • Julie Santens: 0490 57 52 12 -  julie.santens at welzijnsband punt be
  • Elke Fordyn: 0492 14 90 31 - elke.fordyn at welzijnsband punt be