top of page

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering vergadert in principe halfjaarlijks teneinde te beraadslagen over onder meer het ontwerp van meerjarenplan en aanpassing van meerjarenplan en over de jaarrekening. Op de algemene vergadering wordt tevens jaarlijks gerapporteerd over de werkzaamheden van de vereniging. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als hij dit noodzakelijk acht.

Leden

 voor OCMW Aalter

    Lesley De Neve

    Cindy Moerman

    Michael Ally

    Marleen Van Wassenhove

voor OCMW Assenede

    Guido Van de Veire

    Lieven Rummens

    Lieselotte Van Hoecke

voor OCMW Eeklo

    Rudi Desmet

    Rita De Coninck

    Christophe De Waele

    Sandra Coremans

voor OCMW Evergem

    Leen Ysebaert

    Martine Willems

    Filip Lehoucq

    Paul De Neve

voor OCMW Kaprijke

    Marnix Seels

    Geert Du Pré

    Bert Heynssens

voorzitter 

   Hilde De Graeve (Lievegem)

voor OCMW Lievegem

    Lut Van de Spurt

    Martine Gyssels

    Nik Braeckman

    Vincent Laroy

voor OCMW Maldegem

    Anneke Gobeyn

    Timothy De Groote

    Cedric De Smet

    Kiran Van Landschoot

voor OCMW Sint-Laureins

    Ingrid De Sutter

    Sylvie Bruyninckx

    Dirk Hoste

voor OCMW Wachtebeke

    Linda Van Himme

    Heidi Misseghers

    Rudy Lootens

voor OCMW Zelzate

    Debbie De Vleesschauwer

    Gino D'Haene

    Lucien Van de Velde

secretariaat

   Maggy Van Belle (algemeen directeur)

bottom of page