top of page

Arbeidstrajectbegeleiding

Wanneer iemand een leefloon of een equivalent leefloon aanvraagt, verwacht het OCMW dat deze persoon werkbereid is, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

 

Het OCMW kan ondersteuning bieden in de zoektocht naar werk.

De arbeidstrajectbegeleider zal deze OCMW-cliënt via een intensief, planmatig en stapsgewijs traject naar een tewerkstelling op de arbeidsmarkt begeleiden. Het traject wordt uitgestippeld rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden. Verschillende middelen kunnen ingezet worden, bijvoorbeeld: een opleiding, stage, traject Tijdelijke Werkervaring ...

Een specifieke maatregel van het OCMW is het traject Tijdelijke Werkervaring met inbegrip van een tewerkstelling art.60,§7.  Bij gebruik van deze maatregel komt de OCMW-cliënt in dienst bij het OCMW en wordt hij tewerkgesteld binnen de eigen diensten, bij vzw's, bij sociale economie initiatieven of bij een privé werkgever. Deze tewerkstelling is beperkt in tijd, met als doel het verwerven van generieke competenties en de nodige werkervaring.

picto 4 - activering.png

Het team arbeidstrajectbegeleiding van Welzijnsband Meetjesland werkt voor acht Meetjeslandse OCMW’s: Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate.

Het team is gehuisvest in Werkwinkel Eeklo en voert zitdagen uit in sommige deelnemende OCMW's.

De OCMW-cliënt kan bij het team arbeidstrajectbegeleiding terecht na doorverwijzing van zijn maatschappelijk werker bij het OCMW.

Heb je een vraag voor team arbeidstrajectbegeleiding, dan kan je ons bereiken via mail.

bottom of page