top of page

Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure via de arbeidsrechtbank.

Wie te kampen heeft met schuldoverlast kan, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden aan de rechter een collectieve schuldenregeling vragen.

Als de rechter een collectieve schuldenregeling toestaat, zal hij een schuldbemiddelaar aanstellen.

Judge and Gavel

De Welzijnsband Meetjesland kan door de Arbeidsrechtbank worden aangesteld als schuldbemiddelaar. De juridische dienst neemt dan de taak op zich om deze collectieve schuldenregeling uit te werken en de cliënt doorheen de procedure te begeleiden.

De Welzijnsband Meetjesland wordt aangesteld als schuldbemiddelaar na doorverwijzing door de sociale dienst van het OCMW. Voor meer info contacteer je het OCMW van je woonplaats.

 

Contact: 09 247 10 81.

 

 

 

Juridisch advies

De medewerkers van de juridische dienst geven juridisch advies aan cliënten en aan de medewerkers van de aangesloten lokale besturen. Dit betreft vooral advies met betrekking tot cliënten van de sociale dienst over uiteenlopende materies, zoals schuldbemiddeling, huurgeschillen, echtscheidingen, erfrechtelijke kwesties, …

Contact: 09 247 10 81.

bottom of page