top of page

Bestrijding van kinderarmoede

Eén op tien kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een gezin in armoede. Ook in de Meetjeslandse gemeenten wordt de strijd tegen kinderarmoede aangegaan. De gemeente Aalter en de gemeente Wachtebeke kozen bewust om extra in te zetten om deze kinderen en hun gezinnen meer kansen te geven. De Welzijnsband ondersteunt beide gemeentes hierin door de inzet van een deskundige om de bestrijding van kinderarmoede te coördineren.

Doel: een verbindende functie tussen onderwijs, de sociale dienst van het OCMW en andere relevante partners rond een gezin. Zowel de actorrol als de regierol worden opgenomen.

 

Wat doen we concreet?

  • werken aan een kinderarmoedebeleidsplan

  • versterken van de bestaande netwerken rond welzijn en armoede

  • in kaart brengen van de regionale noden en initiatieven

  • beantwoorden van vragen naar toeleiding en bestaand aanbod (in overleg met de maatschappelijk werkers van het OCMW)

Heb je een vraag over de bestrijding van kinderarmoede?

  • voor Aalter: contacteer Jelena Baele (gsm 0492 34 01 54)

  • voor Wachtebeke: contacteer Nelle Meuleman (gsm 0499 77 50 88)

bottom of page