top of page

Regie sociale economie en werk

Het lokale bestuur als regisseur

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie. In hun rol van regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie op hoe de sociale economie lokaal vorm moet krijgen. We stimuleren en ondersteunen daarbij ook samenwerking binnen de sociale-economiesector en tussen de reguliere en de sociale economie.

Welzijnsband Meetjesland neemt deze regierol op voor de tien lokale besturen binnen het Meetjesland.

Wat is de rol van de regisseur lokale sociale economie en werk?

- we zetten acties op met als doel om de competenties van werkzoekenden te versterken in functie van doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt

 

- rijbewijs B, individuele taalcoaching op de werkvloer…

 

- ontmoeting en kennismaking voor hulpverleners, maatwerkbedrijven, private werkgevers en structurele partners

 

Transitie naar een duurzame en circulaire economie is één van de speerpunten in het beleid van Vlaanderen. Vanuit deze ambitie wordt de komende jaren ingezet op tal van acties, waaronder het ondersteunen van lokale besturen bij de doorstroom naar lokale tewerkstelling.

 

Heb je een vraag voor de lokale regisseur sociale economie in het Meetjesland? Contacteer ons via mail:

bottom of page