top of page

Wijk-werken

logo wijkwerken.jpg

Wat is wijk-werken ?

Sinds 1 januari 2018 werd het PWA-systeem vervangen door het nieuwe ‘wijk-werken’. Wijk-werken biedt werkzoekenden de kans om activiteiten uit te voeren bij particulieren, verenigingen en vzw’s, scholen, gemeenten, OCMW of in een land- en tuinbouwbedrijf. Op die manier doen werkzoekenden werkervaring op en leren ze nieuwe competenties bij in hun zoektocht naar een duurzame job.
Wijk-werken is een activeringsmaatregel voor werkzoekenden en leefloongerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

bottom of page