top of page

Wat moet je doen?

Ben je werkzoekende?

 1. Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.

 2. De VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor jou is in je traject naar werk. Zo ja, legt hij een aantal afspraken vast in een afsprakenblad.

 3. Het wijk-werkkantoor nodigt je uit voor een gesprek.

Ben je leefloongerechtigde?

 1. Neem contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.

 2. De OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor jou is. Zo ja, legt hij een aantal afspraken vast in een afsprakenblad.

 3. Het wijk-werkkantoor nodigt je uit voor een gesprek.


Welke activiteiten zijn mogelijk binnen wijk-werken?

Als wijk-werker kan je heel veel verschillende taken opnemen zoals:

 1. Klein tuinonderhoud

 2. Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan gebouwen

 3. Ondersteuning en hulp bij begeleiden van personen; busbegeleiding, middagtoezicht, begeleiding naar activiteiten, maaltijdbedeling …

 4. Logistieke taken in een dagcentrum, onderhoud, ondersteuning grootkeuken, bij activiteiten …

 5. Hulp bij administratieve formaliteiten bij organisatie van evenementen

 6. Activiteiten i.f.v. preventie: gemachtigd opzichter, steward …


In de praktijk :

 1. Als wijk-werker ben je verbonden met Welzijnsband Meetjesland door een wijk-werkovereenkomst. Je kan maximaal twaalf maanden in dit stelsel werken.

 2. Je mag maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar werken.

 3. Per gepresteerd uur wordt je vergoed met wijk-werkcheques en ontvang je 4,10 EUR bovenop je uitkering. Dit bedrag is volledig belastingvrij.

 4. Je krijgt een verplaatsingsvergoeding van 0,15 EUR per afgelegde kilometer als je heen-en-terug-verplaatsing meer dan 10 km bedraagt.

Je bent verzekerd tegen arbeidsongevallen voor ongevallen met burgerlijke aansprakelijkheid.

Aan de slag als wijk-werker

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je leefloongerechtigde en voel je je niet klaar om in het gewone arbeidscircuit te starten? Dan kan je misschien wel aan de slag als wijk-werker.

rechtenvrij3.jpg
bottom of page